Vertikální a horizontální analýza rozvahy

Zadejte roky pro finanční analýzu od roku do roku . Následně po odsouhlasní bude zobrazena rozvaha pro vyplnění položek aktiv a pasiv, které budou podrobeny horizonatální a vertikální analýze, za zvolené roky.

(Příklad: Od roku 2006 do roku 2010. Maximální delká pro finanční analýzu je zde 5 let.)

Toto jsou stránky vytvořené pro bakalářskou práci. Před použití si přečtěte podmínky. Mapa stránek