Úvodní stránka zaměřená na finanční analýzu podniku

Dobrý den, vítejte na stránkách zaměřených na finanční analýzu podniku. Tyto stránky slouží, jako podpůrný nástroj při hodnocení finanční situace Vámi vybraného podniku. Aby stránky fungovaly kompletně a bez chyb je nuté mít povolený Javascript. Stránky byly vytvořeny, jako součást bakalářské práce.

Finanční analýza

Finanční analýza je systematický rozbor získaných dat především z účetních výkazů1 nebo také proces, který umožní v každém kroku vidět společnost z jiného pohledu, a tím i lze objevit některé důležité souvislosti.2 Finanční analýza obsahuje hodnocení minulosti, současnosti a pomáhá předvídat budoucí finanční podmínky společnosti.1

Význam finanční analýzy

Význam finanční analýzy v dnešní době, kdy se často mění ekonomické podmínky pro podniky, je poskytnout kompletní a důvěryhodné zhodnocení finanční situace podniku, bez kterého lze jen těžko zajistit úspěšnost podniku. Finanční analýza „pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších významných skutečností.“3 Finanční analýza, ale neslouží jen k hodnocení minulé a současné situace podniku, ale i k vytvoření podkladů k rozhodování a prognózování budoucího vývoje.4

1RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 8.
2KISLINGEROVÁ, Eva; HNILICA, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. 2005. s. 1.
3KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 2010. s. 15.
4RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 9.

Toto jsou stránky vytvořené pro bakalářskou práci. Před použití si přečtěte podmínky. Mapa stránek